ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ พบปะคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) เพื่อร่วมหารือทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และพบผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 tag tag อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แกลลอรี่ อื่นๆ

ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Read More »