น้องฟ้าใส

Mascot

เป็น Mascot ของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“น้องฟ้าใส” จะทำหน้าที่รายงานข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่น PM2.5 พื้นที่ปลอดฝุ่น การพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ จุดความร้อน และรวบรวมข้อมูลข่าสวสารและกิจกรรมดีๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทาง Line Official “Air Quality by CMU” หรือ @aircmu

Scroll to Top