ต้นกล้าท้าหมอกควัน “Smogathon” 2567

ภาพรวมการส่งผลงาน Infographic

รวมพลังคนรุ่นใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลง คิดค้นวิธีการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ร่วมหาทางออกของปัญหา PM2.5

 • สถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาหมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่ของตนเอง
 • ชุมชนของน้องๆ มีแนวทางการเฝ้าระวังกันอย่างไรบ้าง
 • มุมมองของน้องๆ ต่อปัญหาหมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่ของตนเอง

  ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ ROUND 2

  กิจกรรมค่ายเยาวชน “ต้นกล้าท้าหมอกควัน”
  Smogathon

  Scroll to Top