ติดต่อเรา

ACADEMIC CENTER FOR AIR POLLUTION IN NORTHERN THAILAND

CHIANG MAI UNIVERSITY


ติดต่อเรา!

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
8:30-16.30 น.

Office

ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สอบถามเพิ่มเติม

Scroll to Top