คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Slider


โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผนึกกำลัง
ต้านภัยหมอกควัน PM2.5

จุดก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งใน 5 องค์กรชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ppimjutha

30 กันยายน 2021

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก ร่วมหาคำตอบ จะทำอย่างไร? หากคนไทยต้องใช้ชีวิตร่วมกับ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเรา พร้อมทั้งไปรู้จักกับ “DustBoy” เครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก

ppimjutha

17 กันยายน 2021

มช.อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2021

มช. อันดับ 1 ของไทย SDG 3 ด้าน จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021.การประกาศผลการจัดอันดับ
ของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานภายใต้ SDG 13 Climate Action
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานสำคัญในปี 2562 ดังนี้

ด้าน Preparation of Disaster

มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Chiang Mai Air Quality Health Index (CMAQHI) เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ด้าน Education on Climate

มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate change Data Center)

โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการจัดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ด้าน คือ
1.ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก
2.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG 13) อันดับ 101-200 ของโลก
3.ด้านสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ 201-300 ของโลก

….

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

2 weeks 4 days ago

📣 ด่วน 🔥 เหตุเพลิงไหม้ร้านตะวันแดง ล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ ❌ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าว และควรสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันหมอกควัน และขอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าระงับเหตุไฟไหม้ในพื้นที่อย่างปลอดภัย

cr. เพจเชียงใหม่ Cm108.com

Website
&Application PM2.5

by AcAirCMU Team

Message us