คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบติดตามค่าฝุ่น PM2.5
และคุณภาพอากาศประเทศไทย
สำหรับประชาชน
เพิ่มเพื่อน
หรือ
- Learn More -
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider


โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผนึกกำลัง
ต้านภัยหมอกควัน PM2.5

จุดก่อตั้ง

NEWS | EVENTS | ACTIVITIES

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมและต้อนรับการมาเยือนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมและต้อนรับการมาเยือนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิมพ์จุฑา วิญญรัตน์

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมและต้อนรับการมาเยือนของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมมากว่า 100 คน

พิชามญชุ์ สุเดชา

ประธานคณะทำงานฯ นำทีมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic)

ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟิก (National Geographic) ถึงแหล่งกำเนิดและปัญหาหมอกควัน PM2.5 ทั้งในและนอกประเทศ และแบบจำลองภูมิอากาศ รวมถึงแอปพลิเคชัน FireD (ไฟดี) ที่เป็นแอปพลิเคชันบริหารกำจัดเชื้อเพลิง

พิชามญชุ์ สุเดชา

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมมากว่า 100 คน

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมมากว่า 100 คน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

มช.อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2021

มช. อันดับ 1 ของไทย SDG 3 ด้าน จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021.การประกาศผลการจัดอันดับ
ของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานภายใต้ SDG 13 Climate Action
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานสำคัญในปี 2562 ดังนี้

ด้าน Preparation of Disaster

มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Chiang Mai Air Quality Health Index (CMAQHI) เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ด้าน Education on Climate

มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate change Data Center)

โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการจัดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ด้าน คือ
1.ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก
2.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG 13) อันดับ 101-200 ของโลก
3.ด้านสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ 201-300 ของโลก

….

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

5 days 23 hours ago

ภาพรวมค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้อากาศไม่ดี ‼😷
ท้องฟ้ามีหมอกควัน มองเห็นดอยสุเทพไม่ค่อยชัดเจน
❌ ลดกิจกรรมภายนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก และสวมอุปกรณ์ หน้ากากป้องกันตนเองเมื่ออยู่นอกอาคาร โปรดดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
📆วันที่ 27 มกราคม 2566
จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy by CCDC: Climate Change Data Center
🔹หมายเหตุ: ค่าฝุ่นที่แสดงขึ้นอยู่กับจุดติดตั้งเครื่องตรวจวัด แหล่งกำเนิด การกระจายตัว การสะสมของฝุ่น ซึ่งแต่ละที่มีความแตกต่างกัน โดยอากาศมีความเคลื่อนตัวตลอดเวลา ไม่คงที่ ค่าฝุ่นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อม
💜ข้อแนะนำ📣
✔ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักเป็นเวลานานและกลุ่มเสี่ยงงดกิจกรรมนอกอาคารนะคะ
อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
🔹ดูข้อมูล #อัพเดทรายชั่วโมงทั้งประเทศ เพิ่มเติมได้ที่ 🔻
cmu.cmuccdc.org/ หรือ App CMU Mobile >CMU Air Quality
และ CCDC: www.cmuccdc.org/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU CCDC: Climate Change Data Center #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มช.ทูเดย์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University ดูน้อยลง ดูน้อยลง ดูน้อยลง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Student Development Division of CMU

Website
&Application PM2.5

by AcAirCMU Team