การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2564ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มลพิษฝุ่นควัน ระหว่าง คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ และ Wevo สื่ออาสา

พิมพ์จุฑา วิญญรัตน์

พิมพ์จุฑา วิญญรัตน์

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future โครงการบ้านสู้ฝุ่น เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมสร้างเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ “โครงการบ้านสู้ฝุ่น” Sandbox ณ ชุมชนหมื่นสาย วัวลาย

พิมพ์จุฑา วิญญรัตน์

ขอเชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown To a Better Future

ขอเชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown 2021 ร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

พิมพ์จุฑา วิญญรัตน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1
วันที่ 11 สิงหาคม 2564

พิชามญชุ์ สุเดชา

พิชามญชุ์ สุเดชา

การประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นด้านความสนใจ ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจะจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่สภาลมหายใจ) และ
กลุ่ม คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง

พิชามญชุ์ สุเดชา