มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งใน 5 องค์กรชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ppimjutha

30 กันยายน 2021

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก ร่วมหาคำตอบ จะทำอย่างไร? หากคนไทยต้องใช้ชีวิตร่วมกับ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเรา พร้อมทั้งไปรู้จักกับ “DustBoy” เครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก

ppimjutha

17 กันยายน 2021

ppimjutha

16 กันยายน 2021

การประชุมระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน

การประชุมระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน

ppimjutha

9 กันยายน 2021

nattypich

10 สิงหาคม 2021

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere ตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. (ปัจจุบัน สกสว.) ชื่อโครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”
Fresh and aged PM2.5 and their ion composition in rural and urban atmospheres of Northern Thailand in relation to source identification


ppimjutha

9 สิงหาคม 2021

nattypich

5 สิงหาคม 2021

การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ CMU Model การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐ หน้ากากความดันบวก สำหรับอาสาดับไฟป่า Masqurax@CMU

nattypich

23 กรกฎาคม 2021

การประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้าน Environmental Social Governance : ESG และองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกันระหว่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

nattypich

22 กรกฎาคม 2021
1 2 3
Message us