Development Quality of life – Zhakara

ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่เกิดการผสมผสาน
กับงานออกแบบสมัยใหม่ ทำให้งานมีคุณค่า
และสามารถนำมาใช้ได้จริง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าทอ
บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จากการจ้างงานของ อว ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ Zhakara ขึ้น

ในภาษาท้องถิ่น “เชกา” แปลว่าเสื้อ..

“ลา” แปลว่า เขียว…

แปลโดยรวมว่า “เสื้อผ้าที่ถักทอมาจากดินแดนที่เขียวชะอุ่มไปด้วยป่าไม้

และธรรมชาติที่สมบูรณ์”

:: Facebook Fanpage ::

:: การย้อมและทอผ้าจากสีธรรมชาติ ::

:: สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ::

:: ร่วมแสดงผลงานในงาน Lanna Expo 2020 ::

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::