#Safeอาสาไฟป่า ธารน้ำใจส่งให้ถึงอาสา

#Safe อาสาไฟป่า
ธารน้ำใจ ส่งให้ถึงอาสา
Shadow
Slider

#Safeอาสาไฟป่า

ธารน้ำใจ ส่งให้ถึงอาสา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ หรือร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเพื่อส่งมอบของใช้จำเป็นให้ทีมอาสาดับไฟป่าที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ในภาคเหนือตอนบน
ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ดับไฟป่า
ยังคงรอรับการช่วยเหลือจากทุกๆท่านอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม

สืบเนื่องจากในปี 2564 เกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นำไปสู่ความร่วมมือได้ร่วมประสานงานกับพื้นระหว่างหลายภาคส่วน
ในการสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าและของใช้จำเป็นที่ขาดแคลน
สำหรับภารกิจการดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่า
โดยสิ่งของส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์สิ่งของจากการรับบริจาค
จากพื้นที่บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อีกทอดหนึ่ง
เพื่อส่งต่อให้กับพื้นที่ขาดแคลน ️เพื่อนำไปบริจาคโดยเร็ว
เพราะสถานการณ์ปัจจุบันเกิดไฟป่ารุนแรงบ่อยครั้ง จึงทำให้พื้นที่ภาคเหนือ หนาแน่นไปด้วยหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัยสำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

ระบบสามารถ
✓ออกใบเสร็จรับเงิน
✓จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
✓ใช้ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ข้อมูลจาก CMU e-Donation

ผ่านระบบ

“โครงการรณรงค์งดเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน”
– กรอกข้อมูลด้านล่าง หรือเข้าลิงค์ https://cmu.to/SafeASA

:: การออกใบเสร็จและการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ::

ระบบสามารถออกใบเสร็จรับเงิน
จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
และลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ไม่ต้องผ่านระบบ CMU e-Donation


โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขบัญชี : 667-260962-6

:: การออกใบเสร็จและจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร::

ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง Inbox เพจ Facebook

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่:  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
::คลิกเพื่อดูแผนที่::

โทร: 053943479

safeอาสา3