นวัตกรรมป้องกันฝุ่น – MasquraX

MasquraX นวัตกรรมหน้ากากความดันบวก+ (Positive Pressure Mask)

MasquraX@CMU

นวัตกรรมหน้ากากความดันบวก+ (Positive+ Pressure Mask)

นวัตกรรมไอเดียนักศึกษาภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการของคณะทำงานเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความร่วมมือกับภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และการสร้างต้นแบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:: หลักการทำงาน ::

จะมีพัดลมที่ดูดอากาศเข้าไป ผ่านฟิลเตอร์สำหรับกรองคาร์บอนที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Nelson Lab แล้ว

สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไปเหมาะสำหรับนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตำรวจจราจรและคนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นอีก

ภาพและข้อมูลจาก AIS Playground

:: กิจกรรมที่ผ่านมา ::

:: Facebook Fanpage ::

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::