นวัตกรรมป้องกันฝุ่น – Mask4All

Mask4All

หน้ากากเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ประชาชนที่ขาดแคลน

หน้ากากเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ประชาชนที่ขาดแคลน จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำหน้ากาก Mask 4 All ที่สามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้ 100% กันฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 80% และสามารถซักล้างได้ตามคำแนะนำของ WHO เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนการผลิตหน้ากาก และเปิดรับอาสาสมัครช่วยเหลือด้านการบรรจุภัณฑ์

ขอบคุณคลิปวีโอจาก WeTV

ขอบคุณคลิปวีโอจาก CH3

:: รูปแบบหน้ากาก ::

:: Envi Mask ::

เป็นหน้ากากผ้าที่สามารถซักได้
โดยใช้แผ่นกรองสอดไปในผ้า
สามารถป้องกันสารคัดหลั่งและ PM 2.5 ได้
ซึ่งผ่านการรับรองจาก
Nelson Laboratories สหรัฐอเมริกา
โดยที่ผ่านมาได้มีบริษัท ตันติยานันท์การ์เม้นท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการผลิต พร้อมกับจัดฝึกอบรมวิธีการผลิต
ให้กับภาคประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

:: Envi Mask+ ::

เป็นหน้ากากผ้าสปันบอนด์ กระดาษแบบ Non-Woven และใช้แผ่นกรองอากาศ
High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA)
สามารถป้องกันได้ทั้งแบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็กได้ผ่านการทดสอบจากเครื่องมือ
OHSAS สหรัฐอเมริกา
โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท
ตันติยานันท์การ์เม้นท์ จำกัด
ในการตัดแบบหน้ากากอนามัยและส่งให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ตัดเย็บ
ขณะนี้มีกำลังผลิตประมาณสัปดาห์ละ 10,000 ชิ้น

:: Envi Nano+ Mask ::

เป็นหน้ากากนวัตกรรมนาโน
และใช้แผ่นกรองอากาศนาโน
สามารถป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
ที่ปนเปื้อนมากับสารคัดหลั่ง
และป้องกันฝุ่นขนาด 0.075 ไมครอนได้
สามารถซักล้างและนำกลับมาใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ผ่านการรับรองจาก Nelson Laboratories สหรัฐอเมริกาและองค์กรผลิตหน้ากากอนามัย
จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีและไต้หวัน

:: การร่วมสมทบทุนบริจาค :: สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

:: บุคคลธรรมดา ::
ผ่านระบบ CMU e-donate โครงการ MASK4ALL
หรือด้านล่าง ▼▼
การออกใบเสร็จ: ระบบสามารถสามารถออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร

:: นิติบุคคล/บริษัท ::
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 667-260962-6
การออกใบเสร็จ : ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง Inbox AcAirCMU
เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่ง

:: การส่งมอบที่ผ่านมา ::

✔️26/03/63 ส่งมอบให้รพ.นครพิงค์1,000 ชิ้น
✔️27/03/63 ส่งมอบให้กับรพ.สันทราย
✔️28/03/63 ส่งมอบให้กับรพ.สันทราย
✔️14/04/63 ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจอมทอง
✔️15/04/63 ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสะเมิง
✔️18/04/63 ส่งมอบหน้ากาก ชุด PPE Face shield น้ำผึงบำรุงกำลัง ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง
✔️ 23/04/63 ส่งมอบหน้ากาก 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดภูเก็ต
✔️ 29/04/63 ส่งมอบหน้ากาก 3,500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

:: กิจกรรมที่ผ่านมา ::