นวัตกรรมป้องกันฝุ่น – Workshop DIY Mask

Workshop DIY Mask หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 แบบ Reuse ได้

โครงการตัดเย็บหน้ากากด้วยตัวเองแบบ REUSE ได้

ป้องกันฝุ่น PM2.5 ✓ ปลอดภัย ✓มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน

โครงการจัดขึ้นโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้การทำหน้ากากเพื่อป้องกันตนเองให้กับประชาชนทั่วไปให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และสามารถบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพได้

โดย อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:: คุณสมบัติหน้ากาก ::

🔹หน้ากากด้านนอก ผลิตจากผ้า สวมใส่สบาย แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย ซักได้

🔹แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย ซักได้ อีกทั้งแผ่นกรอง หรือ filter ด้านใน

🔹ทำจากวัสดุเฉพาะ filter ด้านใน ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.1 um และป้องกัน PM2.5 ได้ มากกว่า 95% อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labs®อเมริกา , a Sotera Health company

🔹 มีอายุการใช้งานหลังเปิดใช้ครั้งแรก 8-20 ชั่วโมง

🔹 มีหน้ากากที่มีคุณภาพดีสามารถใช้ซ้ำได้ มาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอด

🔹 ช่วยสร้างงานให้ชุมชนและส่งเสริมการสร้างอาชีพได้

:: กิจกรรมที่ผ่านมา ::