นวัตกรรมป้องกันฝุ่น – CMU Air Quality

CMU Air Quality
แอปพลิเคชันค่าฝุ่น PM2.5 และห้องปลอดฝุ่น ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:: ค่าฝุ่น PM2.5 และ ห้องปลอดฝุ่น
พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงล่าสุด) ::

:: Application Mobile l ฟังก์ชัน CMU Air Quality ::

ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันบน App Store และ Google Play

รายงานผลสถานการณ์ค่าฝุ่นประจำวัน (รายชั่วโมง)