ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Shadow
Slider

ACADEMIC CENTER FOR AIR POLLUTION IN NORTHERN THAILAND
CHIANG MAI UNIVERSITY


ติดต่อเรา!

คณะทำงานด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
8:30-16.30 น.สอบถามเพิ่มเติม

Office


ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+6653943470
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สำนักงานชั่วคราว)
ชั้น 7 อาคาร 30 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200