คณะทำงานฯ ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ Future Earth Thailand Committee ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับ สทอภ. และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง

ข่าว
Shadow
Slider

คณะทำงานฯ ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ Future Earth Thailand Committee ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับ สทอภ. และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง

1 มิถุนายน 2565


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ นำทีมคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ Future Earth Thailand Committee ครั้งที่ 2/2565 ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ องค์การมหาชน (สทอภ.) และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. รศ. ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะทำงานฯ ได้แก่ อ. ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ Future Earth Thailand Committee ครั้งที่ 2/2565 ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ องค์การมหาชน (สทอภ.) และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการภาคีความร่วมมือวิจัยฟิวเจอร์เอิร์ธแห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


  • ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่::: อ่านข่าวเพิ่มเติม :::


AQSEA (7) AQSEAExhibitions (4) AQSEAMeetings (2) AQSEAWorkshops (1) CMU Model (11) Facebook Page Post (78) Facebook Status (10) MOU (1) การจัดนิทรรศการ (13) การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ (1) การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ (4) การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน (3) การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร (1) การประชุม (39) การลงพื้นที่ (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (2) การเป็นวิทยากร (12) การให้ข้อมูลสื่อมวลชน (1) การให้สัมภาษณ์ (1) ข่าว (1) ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ (11) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) งานเสวนา (3) บทความ (2) บทความมลพิษทางอากาศ (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) ร่วมงานแถลงข่าว (1) วิจัย (2) ศึกษาดูงาน (1) สภาลมหายใจเชียงใหม่ (6) หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ (9) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน (2) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน2565 (2) โครงการอื่นๆ (1)