โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 1) การอบรมเชิงบรรยาย รูปแบบ Online Workshop

ข่าว
Shadow
Slider

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 1) การอบรมเชิงบรรยาย รูปแบบ Online Workshop

18 พฤษภาคม 2565


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านฝุ่น” ประจำปี 2565 แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านฝุ่น” ประจำปี 2565 และต้อนรับนักเรียนและครูมากกว่า 100 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “การจัดการมลพิษทางอากาศ ภาคเหนือ” จากหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ สำหรับภาคเหนือ และหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อแบบง่าย” ได้รับเกียรติจากทางวิทยากรมากประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ วีรภัทร บุญมา อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสุรพงษ์ พรรณ์วงษ์ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศให้แก่เยาวชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนืออันนำไปสู่การลดการเผาในเขตชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรมการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต


  • ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่::: อ่านข่าวเพิ่มเติม :::


AQSEA (7) AQSEAExhibitions (4) AQSEAMeetings (2) AQSEAWorkshops (1) CMU Model (11) Facebook Page Post (78) Facebook Status (10) MOU (1) การจัดนิทรรศการ (13) การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ (1) การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ (4) การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน (3) การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร (1) การประชุม (39) การลงพื้นที่ (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (2) การเป็นวิทยากร (12) การให้ข้อมูลสื่อมวลชน (1) การให้สัมภาษณ์ (1) ข่าว (1) ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ (11) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) งานเสวนา (3) บทความ (2) บทความมลพิษทางอากาศ (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) ร่วมงานแถลงข่าว (1) วิจัย (2) ศึกษาดูงาน (1) สภาลมหายใจเชียงใหม่ (6) หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ (9) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน (2) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน2565 (2) โครงการอื่นๆ (1)