คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข่าว
Shadow
Slider

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

28 เมษายน 2565


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ งานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำทีมคณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 และนำเสนอผลงานนวัตกรรมป้องกันฝุ่นควัน เช่น หน้ากากความดันบวก (MasqureX@CMU) หน้ากากป้องกันฝุ่น Flowmax เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Low Cost Sensor) และโมเดลห้องปลอดฝุ่น (Safty Zone) เป็นต้น ณ ศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่ 3 ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ, นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ, นายภูดิศ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ, นายพงศกรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานและสื่อสารองค์กร


  • ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่::: อ่านข่าวเพิ่มเติม :::


AQSEA (7) AQSEAExhibitions (4) AQSEAMeetings (2) AQSEAWorkshops (1) CMU Model (11) Facebook Page Post (78) Facebook Status (10) MOU (1) การจัดนิทรรศการ (11) การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ (1) การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ (4) การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน (3) การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร (1) การประชุม (39) การลงพื้นที่ (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (2) การเป็นวิทยากร (11) การให้ข้อมูลสื่อมวลชน (1) การให้สัมภาษณ์ (1) ข่าว (1) ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ (10) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) งานเสวนา (3) บทความ (2) บทความมลพิษทางอากาศ (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) ร่วมงานแถลงข่าว (1) วิจัย (2) ศึกษาดูงาน (1) สภาลมหายใจเชียงใหม่ (6) หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ (7) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน (1) โครงการอื่นๆ (1)