Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

CLIMATE CHANGE: รายงาน UN ชี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำกำลังก่อให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นในอนาคต พบในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติขนาดกลาง-ใหญ่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 500 เหตุการณ์ สร้างความเสียหายหนักสูงสุดต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข้อมูลจาก Environman

ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/4eVvTJh

เผยแพร่เมื่อ: April 27, 2022 at 02:20PM