ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว
Shadow
Slider

ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2565


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงสถานการณ์วิกฤต และได้เน้นย้ำการดำเนินการให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ให้มากขึ้น โดยร่วมบรรยายเชิงปฏิบัติจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ระบบ FireD

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฏิบัติจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ระบบ FireD ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงสถานการณ์วิกฤต และได้เน้นย้ำการดำเนินการให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไข้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองให้มากขึ้น ณ โรงแรงเชียงใหม่ ออร์คิด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


  • ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่::: อ่านข่าวเพิ่มเติม :::


CMU Model (11) Facebook Page Post (78) Facebook Status (10) การจัดนิทรรศการ (9) การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ (1) การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ (4) การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน (3) การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร (1) การประชุม (37) การลงพื้นที่ (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (2) การเป็นวิทยากร (11) การให้ข้อมูลสื่อมวลชน (1) การให้สัมภาษณ์ (1) ข่าว (1) ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ (6) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) งานเสวนา (3) บทความ (2) บทความมลพิษทางอากาศ (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) วิจัย (2) ศึกษาดูงาน (1) สภาลมหายใจเชียงใหม่ (6) หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ (7) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน (1) โครงการอื่นๆ (1)