Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

คณะทำงานด้านวิชาการหมอกควันฯ ร่วมหาหรือกับทางตำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาและป้องกันฝุ่นควันในเชียงใหม่
———————–

วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมคณะทำงานฯ ได้แก่ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะทำงานฯ และ อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ ร่วมปรึกษาหาหรือกับ พ.ต.ท. ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๔บก.ปทส. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่นควัน PM. 2.5 รวมถึงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหาแนวทางร่วมในการดำเนินงานร่วมกันและการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

—————————————
#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26

เผยแพร่เมื่อ: January 14, 2022 at 09:36PM