บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าว
Shadow
Slider

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝุ่นที่ใกล้จะถึง

24 พฤศจิกายน 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 7 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท Innovative Instrument โดยคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ Ceo บริษัท Innovative Instrument ได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 มาบริจาคให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯและหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในฤดูหมอกควันที่จะมาถึง และเพื่อให้นำไปแจกจ่ายต่อให้กับหน่วยงานและภาคประชาชนที่มีความต้องการในภายภาคหน้าต่อไป พร้อมทั้ง ได้ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการยืมใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นระดับนาโนเพื่อการศึกษาและทำการวิจัยรูปแบบและพฤติกรรมฝุ่นในบรรยากาศ ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่ประเภทข่าวอื่นๆ


CMU Model Facebook Page Post Facebook Status การจัดนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร การประชุม การลงพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร การให้ข้อมูลสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ ข่าว ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเสวนา บทความ บทความมลพิษทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย ศึกษาดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน โครงการอื่นๆ