รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก

ข่าว
Shadow
Slider

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก

17 กันยายน 2564

รายการ The Next คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก ร่วมหาคำตอบ จะทำอย่างไร? หากคนไทยต้องใช้ชีวิตร่วมกับ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน

นี่คือ โครงการ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชน เพื่อนำมาศึกษาวิจัยฝุ่นในหลายมิติ พร้อมทำความรู้จักตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในธรรมชาติ และความร่วมมือของ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคิดค้นพัฒนา เครื่องตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy เพื่อตรวจจับฝุ่นด้วยระบบเซนเซอร์ นวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ฝุ่น มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Network อัจฉริยะ ที่สามารรายงานผลได้แบบ Real Time พบกับ KU TOWER สถานีวิจัยเพื่อการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ เพื่อศึกษาวิจัยปัญหาฝุ่นในเขตเมืองเป็นหลัก

ซึ่งนอกจากนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน จากรายการ ในการร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน ดังนี้
1. รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล  หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ : คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ : อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล : ผอ. สำนักประยุกต์และบริการภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
7. นพกร หวังพราย : ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
8. สมนึก ซันประสิทธิ์ : ผู้จัดการมูลนิธิโลกสีเขียว
9. อัครินทร์ พรปัญญาวิจิตร์ : สมาชิกเพจปั่นเมือง
10. ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ : แอดมินเพจปั่นเมือง


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถรับชมรับฟังได้ที่ https://program.thaipbs.or.th/WaveoftheFuture/episodes/81060f
คิดค้น เพื่อสร้างสรรค์ เปลี่ยนความรู้สู่นวัตกรรม พัฒนาสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ติดตามชมได้ในรายการ The NEXT คลื่นอนาคต ตอน PM 2.5 หายนะ เตือนโลก วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ข้อมูลโดย :
– รายการ The Next คลื่นอนาคต
– รายการไทยพีบีเอส Thai PSB
– คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่


Message us