การประชุมระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน

ข่าว
Shadow
Slider

การประชุมระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน

10 สิงหาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชุมระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน โดย กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ซึ่งทางคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ ผศ.ดร.ว่าน วิริยา ได้ให้ความร่วมมือในด้านกาารพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อป้องการและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) และในด้านวิทยากร ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เฝ้าระวัง การป้องกัน เพื่อแก้ไขและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, อำเภอเชียงม่วง จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกัน

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom Meeting จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
โดยมีรายละเอียดและลิงค์เอกสารการประชุมดังนี้ https://cloud.hpc1.go.th/s/ddJ16fBg0tvvF8a

ข้อมูลโดย : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย

  • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย, คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Message us