การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าว
Shadow
Slider

การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

23 กรกฎาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ CMU Model การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐ หน้ากากความดันบวก สำหรับอาสาดับไฟป่า Masqurax@CMU

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30-16:00 น. คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงาน ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ในด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ CMU Model ซึ่งคาดว่าจะเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกันในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสนับสนุนการทำงานของรัฐ อีกทั้งยังมีความร่วมมือในด้านการพัฒนาหน้ากากความดันบวก สำหรับอาสาดับไฟป่า Masqurax@CMU ในการสนับสนุนการผลิตหน้ากากรวมถึงการพัฒนา นวัตกรรมซึ่งเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. รองศาสตราจารย์ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงาน         
 2. รองศาสตราจารย์ดร.อรัญญา ศิริผล คณะทำงาน        
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวรรณกิจชัยเจริญ คณะทำงาน
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ว่านวิริยา คณะทำงาน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงาน
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล คณะเกษตรศาสตร์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์ คณะเกษตรศาสตร์
 8. นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงาน
 9. นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
 10. นายภูดิศ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
 11. นางสาวยศยา สุทธภักติ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 1. นายวีรพงศ์ วิรบุตร์  ผู้จัดการอาวุโส–สำนักงานขายภาคเหนือ(หัวหน้าคณะทำงานZeroBurn)
 2. นายอำนาจ บุตรทองคำวงษ์  ผู้จัดการส่วนคูโบต้าโซลูชั่น
 3. นางสาวประภาดาประพันธ์   ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
 4. นางสาวทักษิณาสุทธิสัมพนิช NetworkRelationDepartmentManager
 5. นายจักรพันธ์บุญโญอุปถัมภ์  ผู้จัดการขายเขตเหนือล่าง
 6. นายดนัย ณรงค์ฤทธิ ผู้จัดการขายเขตเหนือบน
 7. นายธนวัต ศิริพรพันธ์ ผู้จัดการขายเขตอีสานล่าง
 8. นายปภาณ นุ่มพุ่มผู้จัดการบริการหลังการขายภาคเหนือ
 9. นางวารุณี เครือเพทย์ AssistantManager-NetworkEngagement
 10. นายพิเชฐ เฮงวัฒนะ SeniorSolutionsPromotionExecutive
 11. นายวัชระ มานิตปฏิภาณ เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส
 12. นางสาวดวงยี่หวา จิระวงศ์สันติสุข AssistantManager-NetworkProject Development(เลาขาฯคณะทำงานฯ)

 • ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่


Message us