ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรและเสวนา พร้อมให้สัมภาษณ์ ภายในงานนวัตกรรมแก้ฝุ่นร้าย เพื่อลมหายใจคนเมือง ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรและเสวนา พร้อมให้สัมภาษณ์ ภายในงานนวัตกรรมแก้ฝุ่นร้าย เพื่อลมหายใจคนเมือง ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้องค์ความรู้แหล่งที่มา ปัญหาและความเป็นไปของฝุ่นควัน และนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านการจัดนิทรรศการ

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

[ประชาสัมพันธ์] โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” ประจำปี 2565 ขอเชิญชวน นักเรียน และ ครู ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศ ภาคเหนือ และเทคนิคการสร้างสื่อแบบง่าย พร้อมร่วมประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับลงในแอพฯ TikTok เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนืออันนำไปสู่การลดการเผาในเขตชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรมการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่สาธารณะ และเพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต ชิงโล่ห์ ประกาศนียบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ผ่านทาง FB Page: AcAirCMU **หมายเหตุ: รางวัล Popular Vote จะใช้คะแนนจากยอดผู้ชม ยอดกดหัวใจและยอดแชร์ ผ่านแอพฯ TikTok: AcAirCMU สมัครได้ที่ QR Code หรือลิงค์: https://ift.tt/zpE1vyx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University CCDC: […]

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

เชิญรับชม Facebook Live เสวนาวิชาการ : “นวัตกรรมแก้ฝุ่นร้าย เพื่อลมหายใจคนเมือง” ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/UDkX506 เผยแพร่เมื่อ: April 01, 2022 at 09:06AM

พิชามญชุ์ สุเดชา

1 2