คณะทำงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” และได้มอบหน้ากากความดันบวก แก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมติดตั้งห้องปลอดฝุ่น และเครื่อง Dust Boy ให้กับเด็กๆ รร.ชุมชนวัดช่อแล และอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา

ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” และได้มอบหน้ากากความดันบวก MasquraX for Firefighter แก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมติดตั้งห้องปลอดฝุ่น และเครื่อง Dust Boy ให้กับเด็กๆ รร.ชุมชนวัดช่อแล จ.เชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″
(ResearchUniversity Network : RUN)
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

มช.ขับเคลื่อน CMU Model สร้างชุมชนต้นแบบ อนุรักษ์ธรรมชาติ-แก้ปัญหาหมอกควัน

มช. ขับเคลื่อน CMU Model สร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน