TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ppimjutha

30 พฤศจิกายน 2021

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 7 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท Innovative Instrument โดยคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ Ceo บริษัท Innovative Instrument ได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 มาบริจาคให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ppimjutha

24 พฤศจิกายน 2021

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″
(ResearchUniversity Network : RUN)
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

ppimjutha

23 พฤศจิกายน 2021

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน”

ppimjutha

2 พฤศจิกายน 2021

ppimjutha

2 พฤศจิกายน 2021

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future โครงการบ้านสู้ฝุ่น เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมสร้างเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ “โครงการบ้านสู้ฝุ่น” Sandbox ณ ชุมชนหมื่นสาย วัวลาย

ppimjutha

1 พฤศจิกายน 2021

การประชุมหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN

การประชุมวิชาการหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN หารือในประเด็นการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและฝุ่น PM 2.5 ในระดับประเทศที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเชิงประจักษ์ เพื่อเสนอให้พิจารณานโยบายของภาครัฐ สู่การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ppimjutha

28 ตุลาคม 2021

ขอเชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown To a Better Future

ขอเชิญชวนผู้สนใจ TEDxChiangMai Countdown 2021 ร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

ppimjutha

26 ตุลาคม 2021

การประชุมหารือแนวทางในการประสานงานการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือแนวทางการมีส่วนร่วมในการประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอเข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการมีส่วนร่วมในการประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

ppimjutha

21 ตุลาคม 2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งใน 5 องค์กรชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ppimjutha

30 กันยายน 2021
1 2 4
Message us