คณะทำงานฯ ประชุมประเด็นปรึกษาหารือ การถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนเขม้แข็งด้านการจดัการและป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมประเด็นปรึกษาหารือ การถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนเข้มแข็งด้านการจดัการและป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย เพื่อหารือประเด็นโครงการถอดบทเรียนฯ และโครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น

พิชามญชุ์ สุเดชา

คณะทำงานฯ เข้าร่วมการเสวนางานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส.

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการเสวนางานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส.

พิชามญชุ์ สุเดชา

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานการประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้-ฝุ่นควัน ร่วมกับ สภาลมหายใจภาคเหนือ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานการประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้-ฝุ่นควัน ร่วมกับ สภาลมหายใจภาคเหนือ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิชามญชุ์ สุเดชา

ประธานคณะทำงานฯ นำทีมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic)

ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟิก (National Geographic) ถึงแหล่งกำเนิดและปัญหาหมอกควัน PM2.5 ทั้งในและนอกประเทศ และแบบจำลองภูมิอากาศ รวมถึงแอปพลิเคชัน FireD (ไฟดี) ที่เป็นแอปพลิเคชันบริหารกำจัดเชื้อเพลิง

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

กลับมาอีกครั้งกับโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” ประจำปี 2565 **ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ค. 65 ** เชิญครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลายมาร่วมกันผลิตสื่อเพื่อสื่อสารให้ให้บุคคลสาธารณะเข้าใจและตรรหนักถึงปัญหาฝุ่นกันเถอะ!! ขอเชิญชวน นักเรียน และ ครู ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศ ภาคเหนือ และเทคนิคการสร้างสื่อแบบง่าย พร้อมร่วมประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับลงในแอพฯ TikTok เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนืออันนำไปสู่การลดการเผาในเขตชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรมการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่สาธารณะ และเพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต ชิงโล่ห์ ประกาศนียบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท อบรมระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง FB Page: AcAirCMU **หมายเหตุ: รางวัล Popular Vote จะใช้คะแนนจากยอดผู้ชม ยอดกดหัวใจและยอดแชร์ ผ่านแอพฯ TikTok: AcAirCMU […]

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

แม้จะหมดรอบฝุ่นควันและอากาศจะดีแล้ว แต่อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ Cr. Pm2.5 aqi thailand ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #AcAirCMU CCDC: Climate Change Data Center#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/uxivah0 เผยแพร่เมื่อ: May 02, 2022 at 02:38PM

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

[ประชาสัมพันธ์] ** ขยายระยะเวลารับสมัครจนถึง 10 พฤษภาคม 2565*** โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” ประจำปี 2565 ขอเชิญชวน นักเรียน และ ครู ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศ ภาคเหนือ และเทคนิคการสร้างสื่อแบบง่าย พร้อมร่วมประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับลงในแอพฯ TikTok เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนืออันนำไปสู่การลดการเผาในเขตชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรมการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่สาธารณะ และเพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต ชิงโล่ห์ ประกาศนียบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท อบรมระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง FB Page: AcAirCMU **หมายเหตุ: รางวัล Popular Vote จะใช้คะแนนจากยอดผู้ชม ยอดกดหัวใจและยอดแชร์ ผ่านแอพฯ TikTok: AcAirCMU สมัครได้ที่ […]

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยในปีนี้ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ หนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG 13 Climate Action ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก โดยคณาจารย์จากหลายคณะ […]

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

CLIMATE CHANGE: รายงาน UN ชี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำกำลังก่อให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นในอนาคต พบในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติขนาดกลาง-ใหญ่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 500 เหตุการณ์ สร้างความเสียหายหนักสูงสุดต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลจาก Environman ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/4eVvTJh เผยแพร่เมื่อ: April 27, 2022 at 02:20PM

พิชามญชุ์ สุเดชา

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

?ร่วมกดไลค์และแชร์ให้คะแนนผลงานออกแบบ Infographics การประกวดสื่อองค์ความรู้ “Smoggraphic” ภายใต้โครงการหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ 2565 กลุ่มประเภทผลงาน ประชาชนทั่วไป ?รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ร่วมกดไลค์และแชร์ให้คะแนนผลงานออกแบบ Infographics เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันให้มากยิ่งขึ้น —- กติกาการโหวต Popular Vote: 1. กดไลค์เพจ https://ift.tt/XiaNHkK 2. กดไลค์รูปผลงานออกแบบ โดยคะแนนจะไม่นับรวมกับยอดไลค์ที่ได้ทำการแชร์ออกไปในเฟสบุ๊คส่วนตัว 3. กดแชร์ลงใน Timeline ของตนเอง และเปิดเป็น Public โดยคะแนนจะไม่นับรวมกับยอดแชร์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว 4. เปิดให้เริ่มทำการโหวต วันที่ 21 เมษายน 2565 และ ปิดทำการโหวต เวลา 24.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 —- **เกณฑ์การให้คะแนน: 1 ไลค์ […]

พิชามญชุ์ สุเดชา

1 2 12