Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

ACAIR CHANNEL พามาพบกับ หน่วยงานดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา กับแผนการดับไฟป่าแบบใหม่ ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26 เผยแพร่เมื่อ: January 16, 2022 at 11:26AM

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

ค่าฝุ่น PM2.5 เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับ ประชาชนในเขตอำเภอเชียงดาวและพื้นที่ต่างๆ ดูแลตัวเองด้วยนะครับ… ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26 เผยแพร่เมื่อ: January 15, 2022 at 04:46PM

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

คณะทำงานด้านวิชาการหมอกควันฯ ร่วมหาหรือกับทางตำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาและป้องกันฝุ่นควันในเชียงใหม่ ———————– วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมคณะทำงานฯ ได้แก่ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะทำงานฯ และ อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ ร่วมปรึกษาหาหรือกับ พ.ต.ท. ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๔บก.ปทส. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่นควัน PM. 2.5 รวมถึงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหาแนวทางร่วมในการดำเนินงานร่วมกันและการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ————————————— #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่ ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26 เผยแพร่เมื่อ: January 14, 2022 at 09:36PM

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

คณะทำงานด้านวิชาการหมอกควันฯ ร่วมหาหรือกับทางตำรวจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาและป้องกันฝุ่นควันในเชียงใหม่ ———————– วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมคณะทำงานฯ ได้แก่ อ.เศรษฐ์ + พลภัทร ( ชื่อเตม) ร่วมปรึกษาหาหรือกับ พ.ต.ท. ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๔บก.ปทส. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่นควัน PM. 2.5 รวมถึงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหาแนวทางร่วมในการดำเนินงานร่วมกันและการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ————————————— #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่ ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26 เผยแพร่เมื่อ: January 14, 2022 at 09:19PM

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

บ้านป่าตึงงาม ต้นแบบหมู่บ้านนำร่องที่ใช้วิถีสร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมผลักดัน CMU model ——————– บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ใช้วิถีสร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน เป็นต้นแบบหมู่บ้านนำร่องในปีที่ผ่านมา โดยมีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมผลักดัน CMU model โดยใช้การทอผ้า ชาวปกาเกอะญอ เป็นพื้นฐาน พัฒนาต่อยอดสู่แบรนด์ เชกาลา ผ้าทอที่ใส่ความเป็นปกาเกอะญอลงไปบนลายผ้า และสู่การออบแบบที่ทันสมัย สู่ตลาดภายนอก และยังมีผลิตภัณฑ์เกษตรในชุมชนนำมาแปรรูป เช่นหม่อนและกล้วย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วย จากการที่ทั้งผ้าทอก็ใช้สีจากเปลือกไม้หรือวัสดุในธรรมชาติ กล้วยและหม่อนก็ปลอดสารเคมี ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าและยังดูแลป่าให้คงอยู่ และยังเป็นต้นน้ำในการช่วยแก้ปัญหาที่ทำให้ชุมชนร่วมมือได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป ฝากติดตามรายการ #คุณเล่าเราขยาย ช่วงนี้กรุงเทพมหานครเจอกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ต่างจากทางภาคเหนือที่เจอกับปัญหาฝุ่นควัน ฝุ่นจิ๋ว และไฟป่า ซึ่งเจอมานานนับสิบปีแล้ว คุณเล่าเราขยาย ชวนติดตาม โมเดลนำร่อง ลดฝุ่นควัน จาก จ.ลำพูนและ จ.เชียงใหม่ ที่บอกว่าจะลดฝุ่นควันได้ต้องแก้ไปพร้อม ๆ กับเรื่องปากท้อง ติดตามวันศุกร์ 14 มกราคมนี้ […]

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม AcAir CMU Channel ————————————— ผู้โชคดีจากกิจกรรม AcAir CMU Channel จะได้รับรางวัลเป็นหน้ากากป้องกันฝุ่น FLOWMAX ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ Minions Jinny Manuschanok Nattanon Chaisri มิ้นท์ น้อย อ.เอิร์ธ นาธัน Phanthiwara Bualoy Rattapong Ngaongern ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #AcAirCMU #ACAIRCHANNEL #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26 เผยแพร่เมื่อ: January 13, 2022 at 10:30AM

Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

AcAir CMU Channel จัดทำวิดีโอบรรยาย AQI พร้อมแนะนำแอปพลิเคชันและกิจกรรม “ชาวเหนือปลดแอก ค่าอากาศไทย” วันที่ 6 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ จัดทำวิดีโอผ่านช่องทาง Youtube : AcAir CMU Channel โดยเนื้อหาจะมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ AQI พร้อมแนะนำแอปพลิเคชันและกิจกรรม “ชาวเหนือปลดแอก ค่าอากาศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก กิจกรรมสำหรับผู้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล เป็นหน้ากากป้องกันฝุ่น FLOWMAX จำนวน 10 ท่าน ท่านละ 2 ชิ้น กติกา 1.กดไลค์ กดแชร์ 2.ติดแฮชแท็ก #ACAIRCHANNEL ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #AcAirCMU #ACAIRCHANNEL #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/3aUfG26 เผยแพร่เมื่อ: January 07, 2022 […]

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ Somporn Chantara ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 Environmental Science Research Center #ESRC Faculty of Science, Chiang Mai University ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – https://ift.tt/3aUfG26

แอพดีๆ ในการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทั่วประเทศ

สวัสดีค่า ทางคณะทำงานหมอกควัน มช. มีแอปดีๆ ในการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทั่วประเทศ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ นั่นก็คือ แอป #รู้ทัน เพื่อเช็ค #ฝุ่นPM2.5 ก่อนออกจากบ้านกันค่ะ โดยได้รับการสนับสนุน ข้อมูลเปิด (Open Data)” จากกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CCDC: Climate Change Data Center #cmuccdc ได้ที่แอปฯ #รู้ทัน รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ ไข้เลือดออก​ โควิด19 และดัชนีความร้อน​ซึ่งมีผลต่อการเป็นโรคลมแดด . ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ รองรับทั้ง iOS และ Android https://ift.tt/3ErTbP2 . App Store : https://ift.tt/3pvUPL3 . Google Play Store : https://ift.tt/GT4z6C… ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #AcAirCMU […]

ถ่ายทอด สัมมนาอาเซียนออนไลน์ “หมอกหรือควัน ภาพในฝันกับความจริง: หมอกควันข้ามแดนในภาคเหนือของไทยกับเพื่อนบ้าน”

รับชมการถ่ายทอด สัมมนาอาเซียนออนไลน์ “หมอกหรือควัน ภาพในฝันกับความจริง: หมอกควันข้ามแดนในภาคเหนือของไทยกับเพื่อนบ้าน” วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น วมพูดคุยโดย – รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “หมอกควันข้ามแดนอาเซียน : สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ในแนวชายแดน” 👉ดำเนินรายการโดย – อาจารย์คุณวุฒิ บุญฤกษ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่ […]

1 2 4